ČESTI UPITI

PRIMJETIO SAM DA TEKUĆINE LAKŠE PRODIRU AKO JE TKANINA VLAŽNA?

Radi se o fizičkom efektu vezanom za površinski tlak tekućine. Ovo ne utječe na Tehnologiju Aquaclean®, koja zadržava svoje kvalitete kao sredstvo koje olakšava čišćenja.

Nazad