ČESTI UPITI

DA LI JE EFIKASAN USPRKOS TOME ŠTO MRLJA STOJI NA TKANINI NEKOLIKO DANA?

Tehnologia Aquaclean® je efikasna neovisno od toga koliko vremena mrlja stoji na tkanini.

Nazad