מדיניות הפרטיות

מטרת מסמך זה היא ליידע את המשתמשים כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידם יאוחסנו באופן אוטומטי בקובץ הנמצא בבעולתה של חברת Inversiones Industriales Serpis S.L. במטרה לספק להם את השירות המבוקש. קובץ זה נמצא רשום כדין אצל הרשם הכללי של הסוכנות הספרדית להגנת הפרטיות (Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos). פרטים אלה יטופלו ברמת החשאיות הראויה, הסודיות ושאר ההתחייבויות בהתאם לאמור בסעיף 15/1999 לחוק הספרדי מיום 13 בדצמבר בנוגע להגנת הפרטיות ביחס לפרטים אישיים בסיסיים.

למשתמשים נשמרת הזכות לעיין, לשנות, לבטל, או לערער על מידע זה, על ידי שליחת בקשה בכתב תחת הנושא "פרטים אישיים" (Datos Personales) לכתובת: Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España) או באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת info@aquaclean.com.

בנוסף לזאת, בעצם מילוי טופס זה נותנים המשתמשים את הסכמתם המפורשת להעברת פרטיהם האישיים לשאר החברות המרכיבות את קבוצתAquaclean ולשותפים העסקיים שלהן, על מנת לקיים את הקשר החוזי ביניהם ולאפשר שליחת מידע מסחרי לגבי מבצעים ו/או פרסומות.