ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα περιληφθούν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο της ιδιοκτησίας της Inversiones Industriales Serpis S.L , με σκοπό να σας δοθούν οι υπηρεσίες που ζητάτε. Το εν λόγω αρχείο είναι καταχωρημένο στο Γενικό Μητρώο της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία σας θα επεξεργαστούν δεόντως όσον αφορά τα καθήκοντα εχεμύθειας, απορρήτου και λοιπών υποχρεώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά τα βασικά στοιχεία.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και ένστασης μέσω εγγράφου προς την: Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Αλκόι (Αλικάντε – Ισπανία) όπου θα σταλούν οι αιτήσεις (σχετ. AQUACLEAN Προσωπικά Δεδομένα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.aquaclean.com.

Επίσης η συμπλήρωση της παρούσας αίτησης συνεπάγεται τη ρητή συναίνεσή σας για την πιθανή παροχή τους σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου AQUACLEAN και τους συνεργάτες της, με σκοπό τη διατήρηση της συμβατικής τους σχέσης, όπως και για την αποστολή εμπορικής επικοινωνίας, διαφημιστικών ή προωθητικών φυλλαδίων.