POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Informámolo/a de que os seus datos persoais serán recolleitos nun ficheiro automatizado titularidade de Inversiones Industriais Serpis SL, coa finalidade de proporcionarlle o servizo que solicita. O devandito ficheiro atópase inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Os seus datos recibirán o tratamento adecuado respecto da confidencialidade, deber de segredo e resto de obrigacións que establece a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal para datos de nivel básico.

Vde. poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito á dirección: Inversiones Industriais Serpis SL Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante- España) onde se atenderán as solicitudes (ref. AQUACLEAN Datos Persoais) ou mediante correo electrónico á dirección info@aquaclean.com 

Así mesmo ao cumprimentar esta solicitude Vde. consente expresamente que os seus datos poidan ser comunicados a calquera empresa pertencente ao grupo AQUACLEAN e os seus colaboradores, para o mantemento da súa relación contractual, así como para o envío de comunicacións comerciais, promocionais e/ou de publicidade.