POLÍTICA DE PRIVACITAT

Us informem que les vostres dades personals es recolliran en un fitxer automatitzat titularitat d’Inversiones Industriales Serpis S.L., amb la finalitat de proporcionar-vos el servei que sol·liciteu. Aquest fitxer es troba inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades es tractaran de forma adequada pel que fa a la confidencialitat, deure de secret i altres obligacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal per a dades de nivell bàsic.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a l’adreça: Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alacant 76, 03801 Alcoi (Alacant - Espanya), on s’atendran les sol·licituds (ref. AQUACLEAN Datos Personales) o mitjançant missatge electrònic a l’adreça info@aquaclean.com 

Així mateix, en emplenar la present sol·licitud, consentiu expressament que les dades es puguin comunicar a tota empresa pertanyent al grup AQUACLEAN i als seus col·laboradors, per mantenir la relació contractual, així com per enviar comunicacions comercials, promocionals i/o de publicitat.