AVÍS LEGAL

El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial, i el responsable del fitxer de dades i del tractament d’aquestes dades, recollides a través d’aquest lloc web, és: Inversiones Industriales Serpis S.L. amb domicili a la carretera d’Alacant, 76 03801 Alcoi,-Alacant-Espanya amb CIF: ESB-53329173, i inscrita al Registre Mercantil d’Alacant. Tom 2177, Llibre 0, Secció vuitena Foli 13, Full A-50.745.

www.aquaclean.com és un lloc web d’Inversiones Industriales Serpis S.L., mitjançant el qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

Inversiones Industriales Serpis S.L. no es responsabilitza de l’ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d’aquest lloc web, al seu torn, es reserva les accions legals oportunes per rescabalar-se dels danys o perjudicis causats com a conseqüència de l’ús inadequat o il·legal d’aquest lloc web.

Inversiones Industriales Serpis S.L. es reserva el dret a denegar l’accés discrecionalment i en tot moment a tot usuari en aquest lloc.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre tot el contingut d’aquest lloc web, incloent-hi marques i signes distintius, són de titularitat exclusiva d’Inversiones Industriales Serpis S.L., excepte en el cas que s’indiqui expressament un altre titular. Es prohibeix expressament reproduir totalment o parcialment, per qualsevol mitjà, el contingut d’aquest web sense autorització expressa i per escrit.

CONTINGUTS

La funció dels enllaços d’aquest lloc és exclusivament la d’informar l’usuari per completar-ne el contingut, per la qual cosa Inversiones Industriales Serpis S.L. no es fa responsable de les errades en els enllaços o del contingut dels altres llocs web a què es pugui enllaçar.

Els colors dels productes mostrats poden variar respecte al producte final. Les fotos només indiquen el colorit aproximat a títol informatiu.

RESPONSABILITAT

Inversiones Industriales Serpis S.L. es reserva el dret de deixar de distribuir i/o fabricar els productes en qualsevol moment. La pàgina web no és el canal oficial de comunicació d’altes i baixes de productes.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per emprar el lloc web.