OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme vás, že v zájmu poskytování vámi požadovaných služeb budou vaše osobní údaje shromažďovány v automatizovaném souboru, který je majetkem společnosti Inversiones Industriales Serpis S.L. Uvedený soubor je zapsán ve Všeobecném rejstříku Španělské agentury na ochranu dat. Vaše údaje budou zpracovávány se zřetelem na zásady důvěrnosti a utajení a ostatní povinnosti zakotvené v ústavním zákonu č. 15/1999 z 13. prosince, o ochraně osobních údajů pro údaje základní úrovně.

Právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz a námitku můžete uplatnit písemně a to na adrese:  Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante - Španělsko) kde budou tyto požadavky řešeny (značka AQUACLEAN Datos Personales), nebo pomocí e-mailové adresy info@aquaclean.com 

Vyplněním této žádosti udílíte výslovný souhlas, aby vaše údaje byly předány kterémukoli z podniků patřících do skupiny AQUACLEAN a jejich pracovníkům za účelem udržování vašeho smluvního vztahu a k zasílání obchodních, propagačních a reklamních sdělení.