ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που δημιουργείται και αποθηκεύεται στον ηλ. υπολογιστή του χρήστη όταν συνδέεται με την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα αρχεία περιέχουν μια σειρά πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της πύλης μας web και ενημέρωση σχετικά με τα συνήθεια πλοήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συνιστούμε την πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/

Σημειώνεται ότι αυτά τα αρχεία δεν είναι διεισδυτικά, αφού όλες οι πληροφορίες που επιτυγχάνετε μέσω των cookies είναι τελείως ανώνυμη, και σε καμιά περίπτωση δύναται να σχετιστεί με έναν συγκεκριμένο ή επώνυμο χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τη σελίδα web ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Παρόλα ταύτα, υπάρχει η πιθανότητα να αποφευχθεί η δημιουργία των cookies, μέσω της διαμόρφωσης του πλοηγητή web. Για τη διευκόλυνση της διαμόρφωσης αναφέρουμε τη διαδικασία μέσω των συνδέσμων στους βασικούς πλοηγητές:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari