ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ;

Η Aquaclean δεν συνιστά το οινόπνευμα ούτε και κάποιο άλλο είδος διαλύτη για την καθαριότητα των υφασμάτων. Το οινόπνευμα και οι λοιποί διαλύτες καταστρέφουν τις ίνες και άλλα συστατικά και, επηρεάζουν αρνητικά την ωφέλιμη ζωή του ταπετσαρισμένου επίπλου σας.

Επιστροφή