ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информираме Ви, че личните Ви данни ще бъдат въведени в автоматизиран файл с титуляр Inversiones Industriales Serpis S.L., c цел да ви се предостави услугата, която желаете. Този файл е вписан в Общия регистър на Агенцията за защита на личните данни. Данните, съдържащи се в него, ще бъдат третирани с нужната поверителност, ще бъдат пазени в тайна и ще се спазват всички задължения, предвидени в Устройствен закон 15/1999, от 13 декември, за защита на личните данни относно данни от основно ниво.

Вие можете да упражните правото си на достъп, поправка, заличаване и възражение с писмо, изпратено на адрес: Inversiones Industriales Serpis S.L. Ctra. Alicante 76, 03801 Alcoy (Alicante) Испания, където ще отговорят на молбата Ви (отн. AQUACLEAN Лични данни) или с имейл на електронен адрес: info@aquaclean.com

С попълването на тази молба Вие давате изричното си съгласие данните Ви да бъдат съобщавани на фирмите, принадлежащи към групата AQUACLEAN и нейните сътрудници, за поддържането на Вашите договорни отношения, както и за изпращането на търговски известия, промоции и/или реклама