VEZA

Sa više od 3 miliuna obitelji, koje već uživaju u našoj tehnologiji, Grupa Aquaclean je prisutna već u više od 60 zemalja.

Bosna i Hercegovina


VERDOS d.o.o.

Stupska 19D, Ilidža

71000-SARAJEVO

+387 61 900-454

info@aquaclean.com