RREGULLORJA E COOKIES

Një cookie është një arkiv i vogël që lind dhe që depozitohet ne kompjuterin e përdoruesit kur lidhet me faqen tonë të internetit. Këto arkiva përmbajnë një sërë informacionesh mbi konfigurimin e portalit tonë dhe të dhëna mbi zakonet e kërkimit në internet.

Për të ditur me shumë të dhëna mbi cookies, ju këshillojmë që të futeni në linkun që vijon: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/

Është e rëndësishme të vëmë në dukje që këto arkiva nuk janë përvetësues, sepse të gjitha të dhënat e fituara nga cookies janë tërësisht anonime, dhe në asnjë rast nuk mund të bëhet lidhja me ndonjë përdorues konkret dhe të identifikuar. Këto të dhëna bëjnë të mundur të përmirësojmë dhe të përshtasim faqen e internetit ne varësi të interesave të përdoruesve.

Sidoqoftë, qëndron mundësia të mos lejohet gjenerimi i cookies, nëpërmjet konfigurimit të motorit kërkues web. Për të lehtësuar proçesin e konfigurimit bëjmë lidhje të proçesit me anë të linqeve në motorët kërkues kryesorë:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari